Koulutus ja työkokemus yms.

Tarinani lyhyesti yrittäjäksi ryhtymisessä ja palveluiden luomisessa sekä palveluiden sisällöistä!

 

Olen työskennellyt sosiaalialalla kohta 20 vuotta. Matkani alkoi oikeastaan lasteni syntymästä, kun siirryin yritys, markkinointi-, sekä huolinta-alalta sosiaalialalle, jotta minulla olisi enemmän aikaa lapsille. Myös kiitollisuus hyvästä lapsuudesta ja turvallisista vanhemmista, vaikutti siten, että koin tarpeelliseksi antaa jotain takaisinpäin myös itseltäni ja tukea muita, joilla enemmän haasteita elämässään. Oma yritykseni kuin myös työt joita olen sosiaalialalla tehnyt, antavat tähän mahdollisuuden.

Yritykseni toimintaidea on ihmisen hyvinvoinnin tukeminen. Ihminen on kokonaisuus, jonka hyvinvointi koostuu useasta eri tekijästä, joita ovat fyysiset, psyykkiset, henkiset ja sosiaaliset tekijät. Sen vuoksi olenkin tarjoamassa yrityksessäni hyvinvointipalveluita, jotka tukevat kaikkia näitä osatekijöitä. en 

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tarjoan yksilövalmennusta, jossa käydään asiakkaan hyvinvointiin liittyviä asioita ja kartoitetaan oma yksilöllinen hyvinvointisuunnitelma ratkaisukeskeisesti. Fyysiseen hyvinvointiin tarjoan erilaisia liikuntaan ja liikunnanohjaukseen liittyviä palveluita sekä psyykkiseen hyvinvointiin tarjoan kognitiiviseen psykoterapiaan perustuvia terapeuttisia palveluita. Henkisen hyvinvoinnin tueksi on mahdollista saada sielunhoidollista keskustelua ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseksi yritykseni tarjoaa Green care - eläinavusteista ystäväkoirapalvelua, jonka tarkoitukseni on saada sosiaalista kanssakäymistä ystäväkoiran välityksellä. Kaikkia palveluita tarjoan sekä yksilöllisesti että ryhmille.

Koen palvelujeni tukevan ihmistä kokonaisuutena, mikä on mielestäni yksi tärkeimpiä yritykseni tehtäviä. 

TERVETULOA MUKAAN!

 

 YRITTÄJÄN KOULUTUS (muun muassa seuraavat): 

Sosiaalityön aineopinnot, valtiotieteiden kandidaatti

   Turun avoin yliopisto 31.5.2020

* Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto, 

  XAMK Kaakois-Suomen ammattikorkeakoulu 22.6.2017;

  Sosionomi YAMK

Diakonin virkaan vihitty Turun tuomiokirkossa 2.6.2013,

  Piispa Kaarlo Kalliala

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto, DIAK Järvenpää 28.3.2013;           Sosionomi/diakoni  AMK

* Liiketalouden perustutk., Tieto- ja kirjastopalvelut, Valkeakosken              ammatti- aikuisopisto 1.2.2011

* Kognitiivisen psykoterapian perusopinnot, Poliklinikka Integrum, Turku    30.9.2008

(+ Syventäviä opintoja 2 v, jotka vielä yhtä luentoa ja muutamaa opettajan kanssa käytävää yksilökeskustelua vaille) 

* Psykologian abbrobatur, Turun Yliopisto 1.12.2008

* Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkinto, Kanneljärven opisto 5.6.2006

* Kasvatustieteen abbrobatur, Turun yliopisto 6.6.2005

* Uimaopettaja 10.6.2004

* YO-laskentamerkonomi, Raision kauppaoppilaitos31.5.1989

 

YRITTÄJÄN TYÖTAUSTASTA (MUUN MUASSA SEURAAVIA): 

* Sosiaalityöntekijä

- Uusimaa, aikuissosiaalityö 04-06/2022 ja

- Varsinais-Suomi, perheiden palvelut, avohuolto (lasu) 07-09/2022

* Koulutuskuntayhtymä Omnia, Espoo 2019 - 2021

  - Nuotti-valmentaja - ammatillinen yksilökuntoutus 17-29 -vuotiaat

* Neljä Astetta Oy 2017 lähtien

  - perhetyöntekijä (kokonaisvaltainen perheen tukityö)

 * Espoon Kaupunki 2016-2017

  - koulukuraattori

 * Lohjan kaupunki 2014-2016:

  - projektityöntekijä (kodin, nuorten ja koulun tukityöntekijä) 

* Salon seurakunta 2011-2013:

  - vs diakoni

 * Luksia kuntayhtymä 2010-2011:

  - asuntopalveluohjaaja

* Suomusjärven kirjasto 2009

  - kirjastovirkailija

* Suomusjärven kunta 2003 - 2008:

  - Iltapäivätoiminnan koordinaattori/vastaava ohjaaja

  - Nuoriso- ja vapaa-aikasihteeri, nuoriso-ohjaaja


Yhteiskunnan toimintaan osallistuminen:


Sosiaali- ja terveyslautakunta, varajäsen 2017-2020

Salon perheasiain neuvottelukeskus yhteisjohtokunta 2008

Seurakunnan kirkkovaltuusto (Suomusjärvi) 2007-2008

Ympäristölautakunta (Suomusjärvi) 2006-2008

Rakennuslautakunta (Suomusjärvi) 2004-2006

 

 

Uusimmat kommentit