Green Care - luontolähtöiset palvelut

Luontolähtöiset - metsäympäristö Green Care -palvelut

Metsäympäristö luontolähtöisenä Green Care -palveluna

 * Ryhmille metsässä erilaisin menetelmin kuntouttavana toimintana

 * Ryhmille tai yksilöllisesti liikkuen luonnossa

 * Ryhmille tai yksilöllisesti rentouttavana toimintana

 

Luonto ympäristönä on sellaisenaan voimauttava toimintaympäristö. Green Care -palvelun voi muokata ryhmän tai yksilön mukaan monimuotoisesti. Toimintaan voidaan lisätä varsinaista toimintaa, mutta metsäympäristössä liikkuminen jo tuottaa monin tavoin mielihyvää ja virkistystä sekä terveydelle positiivisia vaikutuksia. Asiakas määrittää toivotaanko virkistystä vai lisäksi myös kuntouttavaa toimintaa. 

 

Eläinavusteiset Green Care -palvelut

ELÄINAVUSTEISET YSTÄVÄKOIRAPALVELUT:

* ystäväkoiran vierailut kotiin

* ystäväkoiran vierailut ryhmiin

* yms. ystäväkoirapalvelutoiminta sopimuksen mukaan 

 

 

Eläinavusteinen ystäväkoirapalvelu tarkoittaa...

Ystäväkoirapalvelu on toimintaa, jossa koira tuo iloa, elämyksiä ja läheisyyttä ihmisille, joilla ei ole omaa koiraa. Ystäväkoiran kanssa yrittäjä vierailee koiriensa kanssa esimerkiksi lasten, kehitysvammaisten ja vanhusten luona kodeissa, erilaisissa laitoksissa, kouluissa, päiväkodeissa ja tapahtumissa. Toiminnan tavoitteena on ihmisten ilahduttaminen ja piristäminen. 

Esimerkiksi nuorten kanssa toimittaessa ystäväkoira voi toimia mm. keskustelun avaajana, läheisyyttä antavana ja usein monet "solmut" voivat aueta ja vaikeitakin keskusteluita on helpompi käydä, koska koira lisää turvallisuuden ja välittömyyden ilmapiiriä. 

Uusimmat kommentit