Terapiapalvelut

Terapiapalveluista tukea elämään

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN TERAPEUTTISET PALVELUT:

Nuorille, aikuisille ja ikääntyville

* yksilölyhytterapiat (5-6 kertaa)

* ryhmälyhytterapiat (5-6 kertaa)

 

 

Mitä kognitiivinen psykoterapia on?

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita psykoterapiamuotoja. Näillä on yhteiset juuret, mutta painotukset ja työskentelytavat vaihtelevat.

Keskeisiä terapiatyöskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Terapiassa myös kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja toimintatapoja. Kognitiivisessa psykoterapiassa voidaankin hyödyntää erilaisia käyttäytymisterapian työtapoja, esimerkiksi altistusta.

Kognitiivinen psykoterapia on tavoitteellista yhdessä tutkimista

Kognitiivisessa psykoterapiassa tavoitteena on auttaa asiakasta itse oivaltamaan, ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään ja sitten löytämään keinoja näiden muuttamiseen myös käytännössä. Terapiatyöskentelyn lähtökohtana on aina asiakkaan henkilökohtainen, ainutkertainen kokemus.

(Lainaus: Kognitiivisen psykoterapian yhdistys

 

 

Uusimmat kommentit