Liikunnalliset ja sielunhoidolliset palvelut

Hyvinvointia kaikenikäisille

YKSILÖLLISTÄ TUKEA HYVINVOINTIPALVELUISTA

Nuorille ja aikuisille:

* Yksilölliset keskustelut, joissa käydään asiakkaan kanssa kokonaisvaltaisesti läpi fyysiset, psyykkiset, henkiset ja sosiaaliset elämänalueet ja etsitään ratkaisukeskeisesti arjen haasteisiin asiakkaan elämään sopivat ratkaisut ja voimavarat oman elämän tueksi.

 

 

LIIKUNNALLISET HYVINVOINTIPALVELUT:

Lapsille:

* satuliikuntaa

* liikunnanohjausta

Nuorille, aikuisille ja ikääntyville:

* rentouttavaa venyttelyjumppaa 

* sauvakävelyä ryhmille (sisältäen alku- ja loppuvenyttelyt)

* jumppaa luonnossa ryhmille (touko-elokuu)

* liikunnanohjausta ryhmille

* vesijumppa ryhmät

* luennot (esim. liikunta ja hyvinvointi)

* yms. liikuntaa sopimuksen mukaan

 

SIELUNHOIDOLLISET HYVINVOINTIPALVELUT:

Mitä sielunhoito tarkoittaa? 

Keskustelu on tavallisin sielunhoidon väline. Ihminen on kasvokkain toisen ihmisen kanssa, joka myötätuntoisesti paneutuu siihen, mitä toinen haluaa hänelle kertoa. Sielunhoitajan tärkeimpiin taitoihin kuuluu aktiivinen kuuntelu. Sielunhoitaja on kiinnostunut kuulemaan erilaisia kertomuksia elämästä ja kuolemasta, työstä ja tunteista. Sielunhoidollisessa keskustelussa autettavalle avautuu uusia näköaloja, myös mahdollisuus jumalasuhteen pohtimiseen. Keskustelu on aina luottamuksellinen. (lainaus: Sakasti.evl kotisivut)

 

* Yksilölliset keskustelut

* Kotikäynnit ikääntyvien luona

* Keskusteluryhmät kaiken ikäisille

* Luennot (esim. sielunhoito ja hyvinvointi)

* yms. sielunhoidolliset muut palvelut 

 

HUOM! LIIKUNNAN JA SIELUNHOIDON YHDISTELMÄ:

* yksilö- ja ryhmätoiminnat

* luennot (esim. Terve sielu terveessä kehossa)

* yms. liikunnan ja sielunhoidon yhdistelmäpalvelut

 

 

Uusimmat kommentit